Skip to main content

Elvecruise på Elben

Elben har sitt utspring i Krkonoše nord i Tsjekkia og flyter ca. 320 km gjennom landet før den når Tyskland. Den tyske delen av elven utgjør 770 km.

Fra Tsjekkias grense flyter Elben gjennom en trang dal. Ved Dresden begynner landskapet å flate ut, og elven fortsetter ut på den store nordeuropeiske sletten. Videre nordvestover møter den Schwarze Elster og Saale. Ved Magdeburg tar elven retning mot nord, mottar fra høyre Havel ved Havelberg, før den knekker mot nordvest igjen. Slik fortsetter den, passerer Hamburg, og munner til slutt ut i et ca. 15 km bredt delta i Nordsjøen, ved Cuxhaven. Et elvecruise på Elben gir historisk innblikk i noen av de store hansabyene i Nord-Tyskland.

Nedenfor kan du se en oversikt over de elvecruise vi har på Elben. Dette er våre egne gruppeturer med norsk reiseleder.

Fritekstsøk