Elvecruise på Saar

Saar er en elv nordøst i Frankrike og vest i Tyskland, og en av sideelvene til Mosel (fra høyre).
Elven har sitt utspring i Vogesene på grensa mellom regionene Alsace og Lorraine, der de to elvene Sarre Rouge og Sarre Blanche renner sammen ved Lorquin. Etter 246 km (126 km i Frankrike og 120 km i Tyskland) munner Saar ut i Mosel ved Konz, sør-vest for Trier. Et elvecruise på Saar skjer som oftest ved en forlengelse av et elvecruise på Mosel.