Vista Travels reisebetingelser


Vista Travels reisebetingelser gjelder for alle våre gruppereiser, med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for en bestemt reise. På turer med særskilte vilkår vil disse tydelig fremkomme sammen med turpresentasjonen på vår nettside og i turens program.

Spesielle betingelser ved bestilling
Vista Travel tar smittevernet og våre gjesters sikkerhet på største alvor.
Mens vi venter på at situasjonen skal normaliseres og det igjen blir trygt å reise kan du sikre deg en plass på neste års elvecruise. Du kan reservere online eller ved å sende oss en e-post på info@vistatravel.no.
Du betaler hverken depositum eller restbeløp før vi er sikre på at reisen kan gjennomføres. Ønsker du å avbestille kan det gjøres gebyrfritt.
De nevnte betingelser gjelder frem til de oppheves av Vista Travel, hvorpå de vanlige bestillingsbetingelsene (nevnt nedenfor) trer i kraft.


Bestilling og betaling
Påmelding til en reise kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Etter bestilling vil du motta en bekreftelse på hva du har bestilt. Det er viktig å kontrollere at bekreftelsen er i samsvar med bestillingen, og at navn på reisende stemmer med hva som står i passet. Oppdager du feil, vennligst kontakt oss snarest.
For at bestillingen skal være bindende må depositum være innbetalt senest en uke etter bestillingsdato. Depositumsbeløpet er kr 2500 pr. person. Restbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise.
I særskilte tilfeller kan betalingsbetingelser fra underleverandører medføre høyere depositumsbeløp, og i enkelte tilfeller er ikke depositumet refunderbart. Dette vil i så fall være oppgitt på nettsiden og i turprogrammet.
Reisedokumentene sendes cirka to uker før avreise.

 
Avbestillingsregler
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:
  • Inntil 120 dager før avreise: kr 750 pr. person
  • Fra 119 til 60 før avreise: Depositumsbeløpet
  • Fra 59 til 35 dager før avreise: 50% av reisens pris
  • Under 35 dager før avreise: Ingen refusjon 

I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette på grunn av strengere regler fra våre leverandører. I så tilfelle er dette oppgitt på nettsiden eller i turprogrammet. Det gis ikke refusjon hvis man mangler de nødvendige papirer (pass og visum) for å delta på hele reisen. Har du reiseforsikring kan du søke om å få refundert beløpet hos ditt forsikringsselskap.
 
Reise- og avbestillingsforsikring
Alle reisende må ha reiseforsikring og den reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. Vista Travel anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til reiseforsikring. Mange har dette inkludert i sin vanlige reiseforsikring – sjekk med ditt forsikringsselskap. Både avbestillings- og reiseforsikring kan kjøpes hos Vista Travel, og må da bestilles samtidig som reisen. Vi selger forsikringer fra Gouda Reiseforsikring.
Du kan kjøpe forsikringer ved å klikke her.
 
Pass og visum
Mange land krever at passet er gyldig i minst tre eller seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. En oversikt over de ulike lands pass og visumregler kan ses på Utenriksdepartementets nettside. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Har du annen nasjonalitet, må du selv sjekke eventuelle visumregler til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.
 
Forbehold
Det tas forbehold om endringer i program og flytider, samt justering av prisen som følge av økning i oljepriser, valutakurser, skatter og avgifter og andre uforutsette faktorer vi ikke har kontroll over. En eventuell prisforhøyelse skal varsles den reisende senest 35 dager før avreise.  Øker prisen mer enn ti prosent, vil deltagerne få mulighet til å velge en annen tur eller få refundert innbetalt beløp.
Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppereise basert på minimum 18 deltagere. Ved færre deltagere har Vista Travel anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 35 dager før avreise.
Vesentlige endringer i programmet som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold, kan føre til programendringer. I slike tilfeller forbeholder Vista Travel seg retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.
Informasjon om flyselskap, tidspunkter og klokkeslett i programmet er veiledende og må ikke oppfattes som faste. Endelige flytider vil stå i reisedokumentene. 
Det tas forbehold om trykkfeil i programmet og på nettsiden.
 
Særskilte forbehold på elvecruise
Elver er naturbaserte og det kan skje uforutsette endringer i vannstanden. Skulle dette oppstå, forbeholder rederiet seg retten til å forandre seilingsrute, tider og program. Gjestene refunderes ikke for manglende gjennomføring av program som er forårsaket av force majeure, det vil si forhold som ingen av partene er herre over. Rederiet vil ordne med alternative program hvis mulig.
Elvecruiseskipene er små, og om bord er det ikke uvanlig å høre lyder som noen ganger kan oppleves som støy. Maskinen må gå hele døgnet for å produsere strøm til skipet, landgangen dras ut og inn mm. I enkelte havner ligger flere skip tett inntil hverandre, og for å komme i land må man gå gjennom eller over de andre skipene. Dette kan skape noe sjenerende støy, i tillegg til at utsikten fra alle dekkene blir blokkert. De fleste elvecruiseskipene har ikke heis og er således uegnet for rullestolbrukere.
 
Helse
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses om ved påmelding.

WiFi/Internett
Norge har en av verdens beste infrastrukturer når det gjelder internett, og vi er godt vant. Dette er ikke alltid tilfelle i de land våre reiser går til. Å oppleve utfall og trege internettlinjer er ikke uvanlig. Spesielt på elvecruise kan dette forekomme, og særlig under seiling da dekningsforholdene kan variere avhengig av topografien.
 
Generelle vilkår
Vista Travel opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent, rederi og hoteller på den andre siden. Ved uforutsette hendelser, eller force majeure kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l.
Det vises ellers til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). Vista Travel tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.
 
Du finner Alminnelige vilkår for pakkereiser her på våre nettsider ved å klikke her. Dette er grunnlaget for dine rettigheter som reisende. Vista Travel har stilt garanti til Reisegarantifondet og vi er medlem av Norsk Reisebransjeforening.