Våre eiere

Vista Travels hovedeier er Knut Axel Ugland Holding AS
Knut Axel Ugland Holding AS (KAUH) driver sin virksomhet ut fra hovedkontoret i Grimstad og er 100% eid av Knut Axel Ugland og hans familie.  
KAUH eier en rekke selskaper innenfor ulike sektorer både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har i hovedsak et langsiktig perspektiv på sine investeringer og utøver et aktivt eierskap i alle sine investeringer. I tillegg til sine direkte investeringer driver KAUH egen virksomhet gjennom utleie av helikopter.
Selskapet og konsernets hovedengasjementer er luftfart, eiendom, varehandel, reiseliv og shipping. Selskapet har også eierinteresser innenfor andre bransjer. KAUH har i tillegg bygd seg opp en betydelig langsiktig finansportefølje.
Konsernet omsetter for ca 1,2 MRD og har totalt i overkant av 500 ansatte.