Kjøp av pakkereiser

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys på vistatravel.no er normalt en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).
Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Vista Travel har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt.

Vista Travel har dessuten stilt en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger, i tilfelle insolvens hos selskapet. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven.