Informasjon vedrørende koronaviruset

I henhold til situasjonen med koronaviruset følger informasjon om hvordan du kan forholde deg.
Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april. Som en direkte konsekvens av dette gjennomfører ikke Vista Travel noen reiser frem til 14. april. For avganger etter 14. april  går alle våre turer som normalt så fremt ikke ny informasjon foreligger.

Dette er en ekstraordinær situasjon både for deg som reisende og oss som turoperatør. Vi har full forståelse for at situasjonen kan virke uoversiktlig og har derfor satt opp noen punkter nedenfor til informasjon.

Reiser i nærmeste fremtid (nærmeste 2 ukene):
Hvis det oppstår uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter i destinasjonen som har betydelig innvirkning på turen, har en reisende rett til å avbestille turen uten avbestillingsgebyr, jf pakkereiselovens § 22. Et råd fra Utenriksdepartementet er en slik omstendighet. 

Reiser lengre frem (mer enn 2 uker):
For at en reisende skal ha rett til å avbestille, er det nødvendig å kunne sikre med sikkerhet at destinasjonen blir berørt på det tidspunktet den aktuelle turen gjennomføres. Ettersom en anbefaling vil bli fjernet så snart situasjonen anses å være mindre usikker, kan ikke kunden avbryte en tur som er langt frem i tid, f eks i sommer. Som en tommelfingerregel bør den reisende ha rett til å kansellere reiser gratis på grunn av råd fra UD innen 14 dager før avreise. Hvis avgangen er senere, henvises det til de vanlige avbestillingsbetingelsene.

Reisende som allerede er på destinasjonen som utenriksdepartementet anbefaler fra:
Reisende som allerede er på destinasjonen på tidspunktet for utenriksdepartementets råd, har ikke rett til å kansellere den gjenværende delen av turen. Reisende som fremdeles velger å avbestille en pakkereise har derfor ikke krav på refusjon av delene av turen som ikke er brukt. Arrangøren har imidlertid en forpliktelse til å hjelpe disse reisende med å finne nye hjemreiser. Arrangøren har derimot ingen plikt til å dekke kostnadene for nye billetter - det er den reisende selv som velger å avbestille turen og som må betale.

Hva betyr det for kunder som ønsker å avbestille en reise at Helsedirektoratet og Regjeringen oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig?
Oppfordringen fra Helsedirektoratet og Regjeringen som ble lagt frem 12. mars 2020 om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige både i Norge og i utlandet, utløser ikke retten til å avbestille kostnadsfritt for kunden etter pakkereiselovens §22.  Det er den reisende selv som tar den endelige beslutningen om vedkommende skal reise, og ordinære avbestillingsregler gjelder.

Les mer på https://www.virke.no/koronaviruset/#ferie

Hold deg oppdatert
Det er viktig å holde seg oppdatert på situasjonen. Følg med i de oppdaterte rådene fra myndighetene. Det kan du gjøre her:

Folkehelseinstituttets reiseråd:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus

Utenriksdepartementets reiseråd: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040

Utenriksdepartementets informasjon om reiseråd og koronavirus: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821

Oppdatering fra World Health Organization (WHO) om koronaviruset: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821
 
Uansett hvor man reiser så anbefales det av Utenriksdepartementet å registrere reisen sin så blir man kontaktet av UD i tilfelle en alvorlig hendelse. Man registrerer seg her: https://www.reiseregistrering.no

 
Denne siden oppdateres fortløpende.
Sist oppdatert 31.03.2020 kl. 13.01