Slaget om Narvik - Militærhistorisk reise

 • Avreisested
  Oslo
 • Destinasjon
  Narvik
 • Gyldig fra
  01-06-2018
 • Gyldig til
  03-06-2018
 • Varighet
  3 dager
 • Overnatting
  Hotell
 • Transport
  Fly
 • Pris
  8.990,-
Slaget om Narvik ble utkjempet fra 9. april til 8. juni 1940 og var et frontavsnitt i fjellområdene i Ofoten omkring Narvik, i tillegg til en serie sjøslag i Ofotfjorden. Nazi-Tysklands mål med invasjonen var å sikre forsyningen med jernmalm fra de svenske gruvene i Kiruna og Gällivare som ble skipet ut i Narvik, samt å erobre den norske flyplassen på Bardufoss.

Høydepunkter:
 • Grantangen, Bjerkvik og Bjørnefjell – sentrale kampsteder
 • Narvik Krigsmuseum med Nord-Norges krigshistorie samlet under ett tak
 • Reiseledelse og foredrag ved tidligere Forsvarssjef, general Sverre Diesen

Program

I en måned i 1940, fra det tyske angrepet på Norge 9. april og til åpningen av offensiven på kontinentet 10. mai, var kampene i og rundt Narvik det eneste krigsteater hvor tyske og allierte styrker sto overfor hverandre på landjorden. Helt frem til gjenerobringen av byen 28. mai beholdt Narvik høy oppmerksomhet i de alliertes krigføring, og tapet av Narvik ble i ettertid regnet som det første alvorlige tilbakeslag for tyskerne under krigen.
Både norske, franske, polske og britiske styrker var involvert i operasjonene på alliert side. Spesielt i Frankrike og Polen er Narvik derfor et historisk begrep, ikke minst i de avdelingene som deltok i operasjonen og som fortsatt eksisterer. Disse omfatter blant annet den franske fremmedlegionen, franske alpejegere og polske bergjegere, som alle har Narvik-navnet brodert på sine faner. På britisk side huskes særlig den britiske marinens innsats i de to sjøslagene 10. og 13. april, som ødela store deler av den tyske marines jagerflåte og isolerte de tyske landstyrkene for resten av felttogets varighet. Men også på tysk side huskes Narvik-operasjonen på grunn av de tyske bergjegernes innsats mot en mangedobbelt alliert overmakt. Ved siden av sabotasjeaksjonen mot tungtvannsfabrikken på Vemork er derfor Narvik-felttoget den eneste del av krigen i Norge som er internasjonalt kjent, og den eneste der store styrker av alle våpengrener var engasjert og samvirket i koordinerte operasjoner over tid.

Dag 1, fredag 1. juni
Narvik – tyskernes første alvorlige tilbakeslag

Vi møtes på Gardermoen og flyr sammen kl. 08.50 med Norwegian direkte til Evenes. Ved ankomst kl. 10.35 fortsetter vi til vårt hotell i Narvik hvor lunsj venter. Etter lunsj inviterer vår reiseleder til en kopp kaffe i konferanserommet hvor han introduserer oss til krigsoperasjonene rundt Narvik under andre verdenskrig. Med dette som bakgrunn, fortsetter vi til Krigsmuseet i Narvik hvor vi får en omvisning som videre utdyper og illustrerer det vi har hørt.
Narvik Krigsmuseum er et moderne og nytt krigsmuseum (2017) der Nord-Norges krigshistorie er samlet under ett tak. Med hele 1600 kvadratmeter fordelt over tre etasjer, er det ikke bare slaget om Narvik som er i fokus, men en helhetlig framstilling av krigshistorien i Nord-Norge. Utstillingene tar utgangspunkt i det tyske angrepet på Narvik og Norge i 1940 og de påfølgende fem årene med krig og okkupasjon. Utstillingene har også en del som tar for seg universelle spørsmål knyttet til krig, konflikt og menneskerettigheter. Det er utstilt en rekke historiske gjenstander fra andre verdenskrig. Museet tar i bruk design, bilder, film og teknikk for å gi en bedre opplevelse av utstillingen. 
Tid til egen disposisjon før vi møtes til middag i hotellets restaurant på kvelden.

Dag 2, lørdag 2. juni
Kamper og landgang i Gratangen og Bjerkvik
Buffetfrokost på hotellet før vi ved ni-tiden kjører til Fleischermonumentet på Lapphaugen. Her forteller general Diesen om den tyske fremrykningen fra Bjerkvik, stillingen i midten av april 1940, general Fleischers plan for motangrepet og Trønderbataljonens marsj over Fjordbotneidet for å falle de tyske avdelingene i ryggen. Fra Lapphaugen går vi ned til Gratangsbotn og hører om kampene som foregikk her. Herfra fortsetter vi med buss til krigsminnesmerket ved Storvatnet på Øse hvor blant annet de franske alpejegerne tok fra tyskerne kontrollen over Labergdalen etter voldsomme kamper. De tyske styrkene trakk seg deretter tilbake over Gratangseidet, og fremmarsjen mot Bjerkvik kunne fortsette. 
Etter en hyggelig felleslunsj får vi høre om de alliertes landgang i Bjerkvik 13. mai, kampene rundt militærleiren på Elvegårdsmoen og den tyske tilbaketrekningen til fjellplatået sør for Vassdalen. Bjerkvik og området rundt var holdt av tyske tropper. Landgangen den 13. mai var den første allierte landgangen i andre verdenskrig mot en forsvart strand. Den ble utført av britiske skip og franske soldater fra fremmedlegionen, og angrepet startet da de britiske skipene bombarderte Bjerkvik. Det ble gjort store materielle skader og 14 sivile ble drept. 
Ettermiddagens siste besøk blir til veteranplassen på Orneset rett utenfor Narvik. Her finner vi minnesmerket over de falne franske soldatene som deltok i gjenerobringen av Narvik den 28. mai. 
Retur til hotellet og kvelden til egen disposisjon.

Dag 3, søndag 3. juni
Den tyske erobringen av Bjørnfjell

Vi sjekker ut av hotellet etter en sen frokost og skal ta toget fra Navik til Bjørnfjell stasjon ved Riksgrensen. 
Samtidig som oberst og NS-medlem Konrad Sundlo overgav Narvik til de tyske styrkene på morgenen den 9. april, lurte rundt 200 norske soldater, ledet av Sundlos nestkommanderende major Omdal, seg ut av Narvik. De fulgte jernbanen østover til Bjørnfjell, i luftlinje ca. 27 km fra Narvik og ca. én kilometer fra grensen til Sverige. Her etablerte de forsvarsposisjoner for å hindre at tyskerne fikk kontroll over jernbanen. 16. april ble nordmennene overraskende angrepet, og etter en kort kamp trakk store deler av styrken seg over til Sverige og ble internert, mens ca. 45 stykker ble tatt til fange. Vi får høre mer om dette og om kampene i fjellområdet sør for Vassdalen, Kobberfjell, Næverfjell og om hvordan de tyske styrkene, som strengt tatt var isolert, fikk forsyninger og forsterkninger. Tyskerne brukte både sjøfly, fallskjermdropp og tog. Forsterkningene som kom med tog gjennom Sverige var forkledd som personell fra Røde Kors, men var i virkeligheten militære spesialister.  
Innsatsen fra allierte og norske tropper i disse vårmånedene skulle vise seg forgjeves. Allerede den 24. mai fikk de allierte styrkene ordre om at Nord-Norge skulle oppgis og styrkene evakueres. Tyskernes raske fremrykning på kontinentet førte til at det var mer behov for dem til forsvar av Frankrike og England. Avgjørelsen ble meddelt den norske regjeringen 1. juni og evakueringen av allierte styrker startet 4. juni, 8. juni var de siste styrkene ute. Samme kveld rykket tyskerne igjen inn i Narvik og demobiliseringen av de norske styrkene startet.
Vi avslutter kapitlet Slaget om Narvik og lar inntrykkene synke mens vi spiser lunsj omgitt av høyfjellets endeløse og ensomme vidder som for alltid vil romme historiene du har hørt de siste tre dager. 
Fra lunsj og høyfjell fortsetter vi til Evenes flyplass hvor vi flyr med Norwegian til Oslo kl. 20.05. Ankomst Oslo kl. 21.50.
General Sverre Diesen
Foredragsholder


General Sverre Diesen (f. 1949) var forsvarssjef fra 2005 til 2009. Han har vært sjef for Hans Majestet Kongens Garde, stabssjef i 6. divisjon, sjef for Strategi- og langtidsplanavdelingen i Forsvarets overkommando og sjef for Distriktskommando Nord-Norge. Han har blant annet skrevet fagmilitære analyser om operasjonene rundt Narvik som etterord i Alf R Jacobsens bøker «Angrep ved daggry» (2012) og Bitter seier» (2013).
Pris
Pr. person i dobbeltrom kr 8 990
Enkeltrom kr 10 575
 
Alt dette er inkludert:
 • Fly Oslo–Evenes t/r
 • Flyskatter kr 622 (per des. 2017)
 • To netter på godt mellomklasse hotell med buffetfrokoster
 • Tre lunsjer
 • En middag
 • Transport og inngangsbilletter iht. program
 • Reiseledelse ved tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen
 
Prisen inkluderer ikke: 
 • Måltider utover de som er nevnt over
 • Drikkevarer
 • Reise- og avbestillingsforsikring